Holistisch webdesign: wat moet ik me daarbij voorstellen?

Het Griekse woord “holos” betekent “geheel”.

Vanuit holistisch standpunt begrijpen we dat het geheel meer is dan de som der delen.
Want alles in de natuur is verbonden en werkt samen als een samenhangend geheel.

De kracht van een holistische denkwijze schuilt in het onderzoeken van het verband tussen alle onderdelen. Hoe ze zich gedragen in relatie tot elkaar en hoe ze samen bijdragen aan een groter doel.

Deze aanpak en denkwijze is ook goud voor je online aanwezigheid. Want holistisch webdesign beschouwt alle aspecten van je website en business als een geheel.

Samenspel van design, content en functionaliteit

Een website is niet zomaar een verzameling pagina’s en functionaliteiten, maar een onderling verbonden systeem dat vloeiend moet samenwerken om een bepaald doel te bereiken.

Het is essentieel om alvast de basiselementen van webdesign te begrijpen: layout, kleur, typografie, beeldmateriaal, content, navigatie en responsiviteit.

Deze elementen moeten niet alleen consistent blijven doorheen je online aanwezigheid, maar je moet je bewust zijn van hun invloed op elkaar en op het geheel.

Alles moet mooi samenwerken om een site te creëren die aantrekkelijk is, een krachtige vibe uitstraalt en resoneert met je doelpubliek. Daarbij is ook belangrijk dat de look & feel herkenbaar is, online en offline. En dat de structuur zodanig logisch in elkaar zit dat het intuïtief te gebruiken is.

Doelgericht en met intentie

Zoals je merkt, komen er heel wat aspecten bij kijken en het is belangrijk om niets over het hoofd te zien. Alles moet op elkaar afgestemd zijn tot een optimaal functionerend geheel want alles draagt bij tot het doel van je onderneming.

Er zijn geen overbodige elementen of afleidingen. Bij elke element stel je bewust de vraag of het bijdraagt aan het geheel, aan het groter doel.

Schrap al wat hier niet toe bijdraagt zoals content die enkel paginavulling is of visuele tierlantijntjes die geen meerwaarde hebben, geen nut of betekenis. Zo creëer je een laserfocus op je essentie en alles wat je dichter bij je doel brengt. Online decluttering werkt even constructief als in je fysieke omgeving. Haal de brokstukken uit je online flow zodat het allemaal kan stromen.

Door alle elementen met pure intentie in te zetten, zorgt een holistische aanpak ervoor dat je website effectief is en in alignment met jou en je onderneming.

Diepgaand alignment met je business

Je website staat niet als een eiland op zich, of iets dat je er als ondernemer moet bijnemen. Het maakt deel uit van het groter geheel dat ook je sales, marketing en communicatie zelfs buiten de website omvat. Al deze zaken moeten afgestemd zijn op je visie, wie je bent en de missie die jij in de wereld zet.

Mijn holistische benadering van webdesign gaat daarom dieper dan het traditionele werkproces. We maken je visie klaarhelder om de weg helemaal vrij te maken zodat het kan stromen vanuit je verlangens naar de onderneming en het leven dat jij wil.

Start jij je eigen business of je wil je huidige activiteit naar een hoger niveau tillen? Dan heb je een website nodig die een verlengstuk is van je visie en een krachtige uitdrukking van je missie. Die de kwaliteit van je aanbod weerspiegelt en onweerstaanbaar maakt voor je doelgroep.
Ook wil je een website die je eenvoudig zelf kan aanpassen en beheren, zodat er geen blokkades zijn tussen jou en je online doelpubliek, zodat de energie vrij kan stromen en er geen onnodige energielekken zijn door technische hindernissen.

Het holistisch ontwerp is doorwoven van een sterke intentie. Dat zorgt achter de schermen voor een magische touch die connecteert met het juiste doelpubliek.

Holistisch webdesign is dus een benadering van websiteontwerp waarbij alle aspecten van een website en business als een geheel worden beschouwd, in plaats van als losse onderdelen.

Een holistische benadering betekent zowel uitzoomen om het grotere plaatje als geheel te zien, en inzoomen om te kijken naar de invloed van alle onderdelen en deze finetunen tot alles vloeiend samenwerkt. Ook is het waardevol om nog dieper te duiken in de why van je onderneming om vanuit pure intentie alles krachtig te onderbouwen. Zo creëer je een aantrekkelijke high vibe flow en diepgaande connectie met je publiek.

Kim Delbarre look & feel

Geschreven door Kim

Holistisch webdesigner voor ondernemers die van hun passie hun beroep maken en een website wensen die net zo magisch en aantrekkelijk is als hun aanbod.